O nás

mapa

Zaměření

Zabýváme se zejména zpracováním územně plánovací dokumentace a územních studií, projektovým řešením dílčích zastavitelných lokalit, návrhy úprav parteru veřejného prostranství. Těžiště práce je zejména ve Středočeském kraji a Ústeckém kraji. Našimi klienty je několik desítek obcí. Do mnohých se vracíme opakovaně s řešením konkrétních lokalit. Na vyžádání místních samospráv nebo pověřených úřadů vytváříme posudky či analýzy konkrétních investičních záměrů.

V portfoliu jsou zahrnuty pouze dílčí ukázky ze zpracování analýz území, územních plánů, územních studií, úprav veřejného prostranství a soutěžní projekty.

Motto: Kontext a ochrana hodnot

Při řešení vycházíme z širšího kontextu s plným vědomím všech časoprostorových souvislostí, nejsme tedy úzce zahleděni pouze na problematiku konkrétního místa. V návrhu se soustředíme na ochranu stávajících kvalit prostředí (architektonických, urbanistických, krajinářských, přírodních). Ve smyslu novely stavebního zákona vytváříme pro obce závazné územně-plánovací dokumentace s regulačními prvky. Navrhujeme krajinářská opatření napomáhající stabilitě krajinného prostředí.

V detailním řešení konkrétních územních studií nabízíme řešení s důrazem na kvalitní veřejné prostranství, ve standardu odpovídajícímu 21. století.

Tým

Spolupracujeme se specialisty zejména v oblasti ochrany přírody a krajiny, dopravy, městského inženýrství. Hlavním spolupracovníkem v oblasti ochrany přírody a krajiny je Ing. Milena Morávková.