Přemostění Jeleního příkopu v hradním komplexu Pražského hradu

Typ projektu
Ideová soutěž
1. Cena Jaromíra Krejcara 1993

Hlavní ideou je opětovné propojení obou částí Jeleního příkopu společně s obnovou přírodního koryta potoka Brusnice. Do terénního valu byla ve stopě vodoteče navržena průrva zásadně protínající val. Mostovka Prašného mostu však zůstala zachována ve svých původních dimenzích včetně technických vedení v konstrukci mostu.