Propojení ulic Tomkovy a Smetanovy přes botanickou zahradu - Tábor

Typ projektu
Soutěžní návrh
1995

Návrh je založen na třech základních principech: přirozené zapojení požadované místní zklidněné komunikace vůči zahradě a okolí, zachování zahrady jako celku, respektování stávajícího členění zahrady (škola - okrasná zeleň, internát - záhony, přírodní park).

Na ose ulic Tomkova a Smetanova jsou navrženy dvě brány. Západní brána (blíže k centru města) je navržena jako samostatný objekt, je hlouběji zasunuta do území botanické zahrady a vytváří důstojný nástupní a signální prvek městského parteru pro veřejnost. Východní brána je zapojena do stávajícího oplocení z cihelných sloupků a kovových mříží. Třetím prvkem návrhu je kamenná zeď, která dojmově odděluje horní část zahrady (provoz školy, okrasná zeleň) s komunikací a chodníkem od klidnější části s pěstebnými záhony umístěnými níže po svahu. Podél jižní stěny zdi je navržen zelený pás vhodný pro výstavbu popínavých rostlin, do severní zastíněné stěny je zapojeno pítko a místa pro odpočinek.