Územní studie Prackovice nad Labem - lokalita Z5

Typ projektu
Klient
Obec Prackovice nad Labem
Rok zpracování
2017
Specialisté
Ing. Václav Pivoňka (doprava)

Soubor třinácti rodinných domů navazující na rozvolněnou rekreační zástavbu Prackovic nad Labem.

Pohledově exponovaná lokalita je situována na úbočí stoupajícím z údolní labské polohy.

Parcelace reaguje na přirozenou modelaci terénu a ideální oslunění staveb ve vztahu k jejich umístění na pozemku, možnosti odvodnění území. Stavby jsou navrženy tak, aby si vzájemně nebránily ve výhledu do labského údolí. V těžišti lokality jsou vytvořeny podmínky pro umístění veřejné zeleně, je navržena vyhlídka do polabské krajiny mající statut Chráněné krajinné oblasti České středohoří.