Ideový návrh dostavby ulice Žižkova - Louny (model)

Typ projektu
Klient
vlastní návrh Michaely a Romana Štádlerových
Rok zpracování
2008

Ideová studie zástavby prostoru dnešní křižovatky - cesury mezi “městy”.