Územní studie Prachanda - Dobříš (model)

Typ projektu
Klient
Město Dobříš
Rok zpracování
2011 - 2012
Specialisté
Ing. Milena Morávková (ochrana přírody a krajiny)
Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. (městské inženýrství)
Ing. Václav Pivoňka (doprava)

Lokalita s charakterem obchodně-obytné čtvrti s výrazným rekreačním zázemím na okraji Dobříše. Byly vypracovány dvě ideové varianty řešení.