Region Hořovicko

Typ projektu
Rok zpracování
2012 - 2022

V jižní polovině okresu Beroun jsme zpracovali územní plány pro desítku obcí. Obce se nacházejí na rozhraní mezi rozvojovou osou Praha - Plzeň s regionálními centry Hořovice - Zdice - Žebrák a dvěma chráněnými krajinnými oblastmi Brdy a Křivoklátsko. Ty jsou pro obce cenným přírodním zázemím.

Cílem je podpořit a zachovat přírodní a krajinářské hodnoty, soustředit se na ochranu před negativními vlivy (eroze, sucho, povodně). Rozvoj pro zástavbu navrhujeme přiměřený významu a vybavenosti sídla.