Výtvarná stezka Černčice - Obora

Typ projektu
Rok zpracování
2015
Základní údae
Výtvarná stezka je navrhována na Lounsku v oblasti Dolního Poohří a vede z Černčic (k. ú. Černčice u Loun) po pravém břehu řeky Ohře do Obory (k. ú. Obora u Loun).

Stezka je navržena jako otevřený prostor pro všechny, kteří mají rádi magii zdejší oharské krajiny nebo se ji teprve učí znát. Zároveň by měla by být inspirací pro jakýkoli umělecký počin či pouhou procházku od jednoho kostela ke kostelu druhému.

Na stezce by mohla být zastavení, která by seznámila zájemce s krajinomalbou, stejně tak by zde mohly být základní informace o jednotlivých lokalitách a jejich výtvarném zpracování apod. Informace by zároveň mohla obsahovat i přírodopisný popis lokality.

Místní výtvarné hodnoty

  • scenérie otevřené krajiny směrem k Vršovicím od kostela v Černčicích
  • bažantnice s úchvatným pohledem zpět proti proudu na černčický kostel sv. Vavřince a divoká zákoutí pod hřbitovem
  • líné vody Ohře nad splavem
  • průhledy směrem k Oboře s divokou nekonečnou loukou
  • České středohoří na horizontu za řekou
  • průchod stromořadím pod splavem
  • dlouhá procházka kolem Ohře s výtvarnými motivy na všechny strany
  • tůňky mrtvého říčního ramene.