Regulační plán Petrská

Typ projektu
Zadavatel
ÚR HMP
Základní údaje o zpracování
aktualizace průzkumů a rozborů 1998
Zodpovědný projektant
Ing. arch. Jan Sedlák
Řešené území
MČ Praha 1 - Petrská čtvrť
Plocha vymezeného území
52ha

V rámci aktualizace průzkumů a rozborů byla vypracována funkční a prostorová analýza území včetně zapracování podmínek památkové ochrany pro tuto část Pražské památkové rezervace.