Náměstí Rožďalovice - Studie úprav veřejného prostranství

Typ projektu
Klient
Město Rožďalovice
Rok zpracování
2019
Specialisté
Ing. Josef Býšek (doprava)
Ing. Milena Morávková (zeleň)

Při návrhu vycházíme z těchto historicky daných skutečností a na základě komplexní analýzy současného stavu. Ctíme přirozenou hierarchii prostor, vzešlou z proměn způsobu užívání, s tím že by Náměstí mělo nabízet volný prostor pro shromáždění většího počtu lidí, dostatek míst k sezení, stín, prvky obohacující vnímání a užívání prostředí, aktivní parter. Bereme geometrii pravidelného lichoběžníka sevřeného mezi průčelí radnice, hospodářských usedlostí a měšťanských domů a nenásilně definujeme plochu náměstí. Cílem navržené koncepce je mj. posunout aktivity směrem do přirozeného těžiště této plochy.

Prostory definujeme jednak pomocí použití odlišného způsobu / druhu dlažby a zejména pomocí stromů, zeleně. Zabýváme se působením náměstí i za tmy a navrhujeme osvětlení významných architektonických prvků. Navrhujeme úpravu vstupu do radnice.